REGULAMIN „ ŚWIĄTECZNA PROMOCJA ZA 1 GR”

  Zakupy z dostawą do domu

 1. Organizatorem promocji „Świąteczna promocja za 1 gr” jest Del24 Spółka z o.o 20-148 Lublin ul. Związkowa 26, KRS 0000601664 , REG 363710507,
 2. Promocja trwa od dnia 23.11.2016r do odwołania
 3. Treść niniejszego regulaminu udostępniona jest na stronie www.del25.pl
 4. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dokonanie zakupu w sklepie internetowym del24.pl na kwotę co najmniej równą minimalnym zakupom bez kosztów transportu
 5. Przedmiotem promocji jest możliwość zakupu jednej sztuki prezentu z prezentów umieszczonych aktualnie na sliderze sklepu del24.pl pod tytułem „Świąteczna promocja za 1 gr”   łącznie z co najmniej jednym minimalnym zakupem
 6. Do jednej dostawy można zakupić nie więcej niż jeden prezent
 7. Za odwołanie promocji uważa się brak informacji o promocji na stronie www.del24.pl
 8. Reklamacje związane z przebiegiem promocji , zawierające imię , nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację należy wysłać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedz w terminie 14 dni ( czternastu dni) od dnia otrzymania listu poleconego
 9. W przypadku uznania reklamacji Organizator ma prawo do zamiany prezentu na inny prezent z uwagi na brak możliwości zakupu prezentu pierwotnego
 10. Zmiany Regulaminu „Świąteczna promocja za 1 gr „ będą dokonywane w formie aneksu do Regulaminu i zostaną umieszczone na stronie www.del24.pl
 11. Treści zawarte na innych nośnikach mają charakter wyłącznie reklamowy a moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa
 12. Biorąc udział w promocji Uczestnicy wyrażają jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu